Merkinbreuk of vrijheid van meningsuiting?

In moderne kunst wordt regelmatig gebruik gemaakt van bekende luxe merken. Zoals in het werk van kunstenaars Niclas Castello en Cédric Peers. Vaak wordt het merk dan als gebruikt als statement – bijvoorbeeld kritiek op de consumptiemaatschappij. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar over de vraag hoe dit juridisch zit wèl: moet de merkhouder dit soort gebruik van zijn merk over zijn kant laten gaan, of valt dit gewoon onder de vrijheid van meningsuiting? Die vraag was aan de orde in een rechtszaak die champagnemerk Dom Perignon tegen Cédric Peers had aangespannen. Deze had in enkele van zijn kunstwerken het logo van Dom Perignon afgebeeld. Is dat nou wel of geen merkinbreuk?

Merkinbreuk

Het merkenrecht geeft de merkhouder het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van zijn merk in verschillende inbreukscenario’s. Bijvoorbeeld in geval van namaakproducten of wanneer een concurrent een overeenstemmend merk gebruikt dat verwarring kan wekken met het oudere merk. In dit soort gevallen is er duidelijk sprake van merkinbreuk.

Geldige reden

Maar in de wet is óók rekening gehouden met de situatie dat het merk van een ander wordt gebruikt anders dan als merk voor eigen producten of diensten. Zo’n situatie is bijvoorbeeld aan de hand wanneer een bekend merk wordt gebruikt in kunst. Het merk wordt dan niet gebruikt om producten aan te prijzen, maar als onderdeel van een artistieke uiting.

Zulk gebruik kan merkenrechtelijk niet door de beugel als er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk, of als daaraan afbreuk wordt gedaan. Maar als de gebruiker een geldige reden heeft voor zijn handelswijze, is er weer géén sprake van merkinbreuk. De vraag is dan natuurlijk wanneer er sprake is van een geldige reden.

Vrijheid van meningsuiting

Levert de vrijheid van meningsuiting van een kunstenaar een geldige reden op? Volgens het Benelux-Gerechtshof, de instantie die oordeelt over de uitleg en toepassing van het Benelux merkenrecht, wel. Artistieke vrijheid valt onder de vrijheid van meningsuiting, die beschermd moet worden. Wanneer het gaat om een kunstwerk dat het resultaat is van een creatief proces van de kunstenaar valt het gebruik van het (bekende) merk dus onder de noemer ‘geldige reden’.

Maar daarmee heeft de kunstenaar nog geen carte blanche: er zijn wel bepaalde grenzen van toepassing. Met name mag het merk in het kunstwerk niet worden gebruikt om de merkhouder of zijn reputatie te beschadigen. Ook dat kan natuurlijk voer voor discussie opleveren: wat de kunstenaar maatschappijkritiek vindt, kan door de merkhouder worden gezien als schadelijk voor zijn reputatie. Toch is er met deze uitspraak van het Benelux-Gerechtshof meer vrijheid voor kunstenaars om merken te gebruiken in hun werk. Waar houders van luxe merken dachten een absoluut verbodsrecht te hebben, ligt dat inmiddels dus genuanceerder.

Bezwaar maken?

Overigens moet je je als merkhouder natuurlijk altijd afvragen of het pr-technisch wel zo handig is om in zo’n geval op te treden: erg sympathiek is het doorgaans niet om bezwaar te maken tegen een kunstwerk. Die pr-schade kan wel eens groter blijken dan de “schade” aan het merk door het kunstwerk. Het is in zo’n geval dus belangrijk om een goede strategische afweging te maken.

Wil je weten hoever jij kunt gaan met het merk van een ander? Of word je geconfronteerd met inbreuk op jouw merk? Laat het me weten, ik stem graag een strategie met je af.