Bedrijfsgeheimen

Wat beschermt het?

Informatie die:

  • geheim is doordat de samenstelling en ordening van de bestanddelen niet algemeen bekend is
  • daardoor handelswaarde heeft
  • geheim wordt gehouden door de inzet van redelijke maatregelen (zoals geheimhoudingscontracten)

Waartegen beschermt het?

  • Tegen onbevoegde toegang tot bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten
  • Tegen het gebruik of de openbaarmaking van een onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim
  • Er zijn echter ook uitzonderingssituaties waarin niet kan worden opgetreden, bijvoorbeeld in het geval een klokkenluider naar buiten treedt om een (geheime) misstand aan de kaak te stellen

Hoe werkt de bescherming?

  • De bescherming is geregeld in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen
  • Bescherming van bedrijfsgeheimen is geen IE-recht
  • Er geldt geen maximale beschermingsduur
  • De rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim moet zelf optreden in geval van mogelijke inbreuk

Vraag over bedrijfsgeheimen?

Laat het me weten