Privacy en Cookie Statement Cleuver Legal

Verwerking van persoonsgegevens

Cleuver Legal verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens met als doel om naar behoren uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tot het verrichten van juridische diensten. Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt om relaties met cliënten te onderhouden (directe marketing). Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, KVK-nummer en BTW-nummer. Op verzoek daartoe zullen verouderde persoonsgegevens direct worden gewijzigd door Cleuver Legal.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens, en correspondentie waar de persoonsgegevens uit blijken, worden in elk geval bewaard totdat de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is verstreken. Als er na deze termijn geen sprake meer is van een lopende commerciële relatie, zullen de persoonsgegevens na het verstrijken de wettelijke bewaartermijn worden vernietigd of verwijderd.

Gedeeld met derden

In de uitvoering van de overeenkomst komt het veel voor dat (enkele van de) persoonsgegevens worden gedeeld met bepaalde dienstverleners en instanties. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer dat nodig is om werkzaamheden uit te voeren, om een goede administratie te kunnen voeren en/of om wettelijke verplichtingen na te leven. Het gaat hierbij met name om:

  • Leveranciers van ICT-en telefoniediensten;
  • Belastingadviseurs en leveranciers van boekhoudings- en CRM-software;
  • Betalingsdienstverleners;
  • Koeriersdienstverleners;
  • Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het European Union Intellectual Property Office (opmerking: de door deze instanties bijgehouden merk- en modelregisters zijn openbaar – online – raadpleegbaar, dus ook de daarin vermelde persoonsgegevens zijn zichtbaar voor derden).
Beveiliging

Zowel technisch als organisatorisch treft Cleuver Legal alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en wel op een manier die van haar als professioneel dienstverlener mag worden verwacht.

Cookies

Cleuver Legal maakt gebruik van noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten draaien. Voor de basale functionaliteiten van de website van Cleuver Legal worden de cookies rc::a, rc::b en rc::c gebruikt. De cookies worden voor de duur van 38 maanden opgeslagen. Omdat het gaat om noodzakelijke cookies, is geen toestemming vereist.

Delen via social media

Het is mogelijk om bepaalde artikelen op www.cleuver.legal te delen via social media – sterker nog, dat wordt erg gewaardeerd! Daartoe kun je gebruik maken van de bekende icoontjes die bij het artikel zijn geplaatst. Bij het delen van een artikel op een social media kanaal moet je er rekening mee houden dat het privacy statement van die website van toepassing is.

Eventuele klachten

Cleuver Legal maakt (beperkt) gebruik van persoonsgegevens in het kader van directe marketing. Uiteraard kun je aangegeven worden dat dat niet op prijs wordt gesteld, zodat ik jouw gegevens dan niet zal gebruiken voor directe marketing. Eventuele klachten naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de ACM (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).