Slaafse nabootsing

Wat beschermt het?

  • Het uiterlijk van een product
  • Het uiterlijk dient onderscheidend vermogen te hebben (oftewel: dient af te wijken van vergelijkbare producten in de markt)
  • Het kan gaan om allerlei soorten voorwerpen, net als bij het auteursrecht en modellenrecht
  • Technisch bepaalde vormgeving wordt niet beschermd door de slaafse nabootsingsleer

Waartegen beschermt het?

Tegen nodeloze verwarring, veroorzaakt door de verhandeling van een slaafse nabootsing (een nabootsing die op vrijwel alle punten hetzelfde is als het origineel, terwijl de producent ook voor andere vormgeving had kunnen kiezen zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product)

Hoe werkt de bescherming?

  • Slaafse nabootsing is niet uitdrukkelijk in de wet geregeld, maar komt uit de jurisprudentie en is een invulling van de algemene regeling van de onrechtmatige daad uit het Burgerlijk Wetboek
  • Er is geen registratieplicht of -mogelijkheid
  • De bescherming van de slaafse nabootsing is géén IE-recht
  • Er geldt geen maximale beschermingsduur
  • De originele producent moet in geval van nabootsing zelf optreden

Vraag over slaafse nabootsing?

Laat het me weten