Modellenrecht

Wat beschermt het modellenrecht?

 • Het uiterlijk van een voortbrengsel of zelfs onderdeel daarvan (oftewel: design)
 • Het uiterlijk kan worden afgeleid uit onder meer de vorm, lijnen, omtrek en kleuren
 • Er gelden eisen: het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben
 • Volledig technische bepaalde vormgeving is uitgesloten van bescherming
 • Vormgeving van onderdelen die niet zichtbaar zijn tijdens normaal gebruik is ook uitgesloten
 • Voorbeelden van modellen zijn meubels, allerhande gebruiksvoorwerpen, voertuigen, decoratieve producten en kleding

Waartegen beschermt het modellenrecht?

 • Als het model geregistreerd is krijgt de modelhouder het recht om op te treden tegen elk ander, later, model dat geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker
 • Als het model niet is geregistreerd is de bescherming beperkter: alleen tegen namaak kan dan worden opgetreden

Hoe werkt de bescherming?

 • Het modellenrecht is geregeld in het BVIE en, op Europees niveau, in de Gemeenschapmodellenverordening;
 • Een model kan worden worden geregistreerd, maar een registratie is niet vereist om toch (enige) bescherming te kunnen claimen
 • Een model kan op Benelux of EU niveau worden geregistreerd en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) respectievelijk het European Office for Intellectual Property (EUIPO) beheren de modelregisters
 • Een modelaanvraag wordt niet inhoudelijk getoetst door de instanties
 • Eenmaal geregistreerd bestaat een vermoeden van geldigheid, tenzij een andere partij kan bewijzen dat het model niet aan de geldigheidseisen voldeed ten tijde van de aanvraag
 • Een modelregistratie wordt aangevraagd voor een periode van vijf jaar en kan vernieuwd worden, met een maximale beschermingsduur van 25 jaar
 • Een model dat niet geregistreerd is wordt slechts tot drie jaar na de openbaarmaking (eerste publicatie) van het model beschermd
 • De modelhouder moet in geval van mogelijke inbreuk zelf optreden

Vraag over modellenrecht?

Laat het me weten