Databankenrecht

Wat beschermt het databankenrecht?

De verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die:

  • Systematisch of methodisch geordend zijn
  • Afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijk zijn
  • Die blijk geeft van een substantiële investering

Waartegen beschermt het databankenrecht?

  • Tegen het zonder toestemming van de databankenproducent hergebruiken van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databank
  • Hergebruik van niet-substantiële delen kan slechts onder specifieke voorwaarden worden tegengegaan

Hoe werkt de bescherming?

  • De bescherming is geregeld in de Databankenwet
  • Er is geen registratieplicht of -mogelijkheid
  • De bescherming duurt tot vijftien jaar na de voltooiing van de databank
  • In het geval van een inbreuk door een ander moet de databankenproducent zelf actie nemen

Vraag over databankenrecht?

Laat het me weten