Werkwijze

Door mijn jarenlange ervaring als advocaat en jurist weet ik wat een cliënt nodig heeft: een adviseur die helder, sturend en praktisch adviseert, en efficiënt optreedt waar het een conflict betreft. Tenzij het echt niet anders kan, krijg je van mij géén uitgebreide academische verhandelingen, maar gewoon concreet, liefst puntsgewijs advies, waar jij mee aan de slag kunt. Geen “het kan alle kanten op” (dat wist je zelf toch al?) maar een nuchter “dit is wat je moet doen”. Uiteraard steeds met jouw belang voorop kijk ik wat moet er gebeuren om het gewenste resultaat te bereiken, en ook hoe de kosten zich verhouden tot dat resultaat.

Bij voorkeur geen ellenlange juridische conflicten, maar vooral snel en efficiënt optreden. Beter pragmatisch dan principieel, want in mijn ervaring leveren principes in juridische geschillen aan het einde van de rit vooral teleurstelling op. En als het dan tóch nodig is slijp ik graag de messen en gaan we een procedure niet uit de weg.

Ik hanteer voor een groot deel van mijn diensten vaste of maximumtarieven. Dat vind ik belangrijk, want “uurtje-factuurtje” is naar mijn idee niet meer van deze tijd. Je weet van tevoren dus gewoon wat er in rekening wordt gebracht.

Kortom, jij kunt ervan op aan dat ik:

  • Deskundig ben;
  • Helder en sturend adviseer, zodat jij daadwerkelijk wordt geholpen in het maken van de juiste keuze;
  • Een pragmatische instelling heb en gericht ben op het vinden van de beste oplossing voor jouw probleem;
  • Jouw belangen steeds vooropzet;
  • Alle zaken vertrouwelijk behandel en onafhankelijk ben;
  • Je niet verras met onverwachte of vaag klinkende kosten achteraf.