Handelsnaamrecht

Wat beschermt het handelsnaamrecht?

 • Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven
 • Er geldt géén eis dat de handelsnaam onderscheidend moet zijn
 • De handelsnaam mag niet misleidend zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtsvorm van de onderneming)
 • Een onderneming kan ook meerdere handelsnamen gebruiken

Waartegen beschermt het handelsnaamrecht?

 • Een handelsnaam wordt beschermd tegen latere handelsnamen waarmee bij het publiek een gevaar voor verwarring wordt gewekt met de oudere handelsnaam
 • Hierbij wordt gekeken naar de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn
 • Een handelsnaamrecht geeft geen monopolie op een beschrijvende handelsnaam; bezwaar tegen een andere beschrijvende handelsnaam wordt tegenwoordig niet snel toegewezen

Hoe werkt de bescherming?

 • Handelsnaamrechten zijn vastgelegd in de Handelsnaamwet
 • Er is geen registratieplicht; alleen het daadwerkelijke (eerdere) gebruik in de markt van de handelsnaam schept een recht om op te treden tegen andere handelsnamen
 • In geval van inbreuk (potentiële verwarring) moet de onderneming met de oudere handelsnaam zelf actief optreden
 • Er geldt geen maximale beschermingsduur
 • Zelfs wanneer de handelsnaam enige tijd niet meer wordt gebruikt kan de bescherming nog worden ingeroepen (het criterium blijft de vraag of er een verwarringsgevaar met de oude handelsnaam is)

Vraag over handelsnaamrecht?

Laat het me weten