Merkenrecht

Wat beschermt het merkenrecht?

 • Onderscheidingstekens voor producten of diensten
 • Een onderscheidingsteken kan van alles zijn: bijvoorbeeld een woord, logo, geluid of zelfs vorm
 • In verreweg de meeste gevallen gaat het om een woordmerk of de combinatie van een woordmerk met een logo
 • Het teken moet kunnen onderscheiden en mag, als het om een woordmerk gaat, met name niet beschrijvend zijn voor de (eigenschappen van de) onderliggende producten of diensten
 • Logo’s (beeldmerken) mogen niet te simpel of basaal vormgegeven zijn; standaardvormen (zoals rechthoeken of cirkels) worden niet als onderscheidend gezien en worden in de regel dus niet geregistreerd

Waartegen beschermt het merkenrecht?

 • Namaak: identieke of nagenoeg identieke tekens die worden gebruikt voor dezelfde (soort) producten of diensten
 • Verwarringsgevaar: overeenstemmende tekens die worden gebruikt voor dezelfde (soort) producten waardoor een gevaar voor verwarring wordt gecreëerd
 • Free riding: overeenstemmende tekens waarmee voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of bekendheid van het oudere merk

Hoe werkt de bescherming?

 • Het merkenrecht is geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en, op Europees niveau, in de Uniemerkenverordening (UMVo)
 • Een merk kan op Benelux of EU-niveau worden geregistreerd en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) respectievelijk het European Office for Intellectual Property (EUIPO) beheren de merkregisters
 • Het BBIE en EUIPO toetsen merkaanvragen en mogen deze weigeren indien niet aan de vereisten wordt voldaan
 • Na weigering kan bezwaar worden gemaakt
 • Eenmaal geregistreerd is een merk tien jaar beschermd en de registratie kan oneindig worden vernieuwd, telkens met tien jaar
 • In het geval van inbreuk door een ander moet de merkhouder zelf actie nemen

Vraag over merkenrecht?

Laat het me weten