Mediarecht

Onder het mediarecht vallen meerdere rechtsgebieden en telkens is de gemene deler dat het gaat om uitingen in de media. Twee soorten issues komen met name veel voor:

Onrechtmatige perspublicaties

Het komt veel voor dat in een krant of televisie uitzending (denk een programma als ‘Opgelicht’) een beschuldiging wordt geuit tegen iemand. Dat is vaak aanleiding voor een procedure waarin een rectificatie wordt gevorderd. Het gaat in dit soort zaken uiteindelijk steeds om hetzelfde: de afweging tussen de vrijheid van meningsuiting of nieuwsgaring enerzijds en de bescherming van privacy of eer en goede naam anderzijds.

Portretrecht

  • Het recht van de geportretteerde om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn portret
  • Dit recht is strikt genomen een beperking op het auteursrecht van de maker (het gaat dan meestal om de fotograaf of regisseur) en kent een belangrijk onderscheid, dat tussen wél en niet in opdracht gemaakte portretten
  • Het begrip ‘portret’ omvat meer dan alleen de afbeelding van de geportretteerde zelf, en kan bijvoorbeeld ook de afbeelding van een lookalike betreffen
  • Wanneer een portret in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, is het aan de geportretteerde om wel of geen toestemming te geven aan de fotograaf of schilder om het portret openbaar te maken
  • In het geval van een niet in opdracht gemaakt portret kan de geportretteerde bezwaar maken tegen de openbaarmaking wanneer hij een redelijk belang heeft
  • BN’ers hebben eigenlijk altijd wel een redelijk belang, want zij hebben een verzilverbare populariteit (ze kunnen makkelijk geld verdienen door alleen al hun aanwezigheid)
  • Een commercieel belang is dus een redelijk belang, net als privacy dat kan zijn
  • Niet-BN’ers grijpen vaak mis: over het algemeen moet het portret van een onbekend persoon in een wel heel negatieve context worden gebruikt, wil er sprake zijn van een redelijk belang om bezwaar te maken.   

Vraag over mediarecht?

Laat het me weten