Naburige rechten

Wat beschermt het naburig recht?

 • Uitvoeringen van uitvoerend kunstenaars (denk aan musici, dirigenten, acteurs en dansers)
 • Geluidsopnames van fonogrammenproducenten (hiermee wordt niet de producer maar de platenmaatschappij bedoeld)
 • Eerste opnamen van filmproducenten
 • Programma’s van omroeporganisaties

Waartegen beschermt het naburig recht?

 • Het naburig recht geeft de rechthebbende(n) exclusieve rechten met betrekking tot de exploitatie van de uitvoering, geluidsopname, eerste (film)opname of het programma (zoals het recht om opnames te maken en te reproduceren of te verspreiden)
 • Dit betekent dat de uitvoerend kunstenaar, producer, filmproducent en omroeporganisatie een verbodsrecht hebben, waarmee ongeautoriseerde handelingen kunnen worden verboden
 • Ook wordt bescherming geboden tegen de wijziging of aantasting van de uitvoering (persoonlijkheidsrechten van de uitvoerend kunstenaar)
 • In de wet zijn enkele uitzonderingssituaties benoemd waarin geen sprake is van inbreuk op naburige rechten, bijvoorbeeld in het geval van een privékopie

Hoe werkt de bescherming?

 • De bescherming is geregeld in de Wet naburige rechten (de term ‘naburig’ slaat terug op het auteursrecht)
 • Er is geen registratieplicht of -mogelijkheid en de bescherming ontstaat van rechtswege
 • Het naburig recht van de uitvoerend kunstenaar, filmproducent en omroeporganisatie blijft 50 jaar bestaan, en in het geval van de fonogrammenproducent 70 jaar
 • In geval van een mogelijke inbreuk moet de naburig rechthebbende op de uitvoering, de geluidsopname, de eerste filmopname of het programma werk zelf naar de rechter stappen
 • Er zijn ook instanties (zogeheten collectieve beheersorganisaties, met name SENA) die namens naburig rechthebbenden optreden, met name om vergoedingen te incasseren

Vraag over naburig recht?

Laat het me weten