Maakt marktplaats Fruugo merkinbreuk?

Online marktplaatsen zijn een commerciële thuishaven voor handelaren in inbreuk makende “merkartikelen”. Op platforms als Amazon, Marktplaats en Ebay wemelt het van de laaggeprijsde zogenaamde merkproducten – die in werkelijkheid namaakproducten zijn. Dat de aanbieder en verkoper van namaakartikelen merkinbreuk pleegt staat buiten kijf; in een procedure tegen zo’n partij staat de merkhouder dus heel sterk. Maar valt het betreffende platform ook juridische verwijten te maken? Is die ook aansprakelijk voor de merkinbreuk? De Haagse rechtbank oordeelde hierover in een procedure die Audi en Volkswagen tegen marktplaats Fruugo hadden aangespannen.

Merkinbreuk?

De houder van een merkregistratie kan onder meer bezwaar maken tegen de verhandeling van goederen onder zijn merk die niet van hemzelf afkomstig zijn of die niet met zijn toestemming zijn vervaardigd; dit soort producten geldt immers als namaakproducten en daarmee als merkinbreuk. Het is dus logisch dat je als merkhouder de handelaar van dit soort producten tot de orde kunt roepen. Door ook marktplaatsen zoals Amazon en Ebay, als verzamelplaats voor inbreuk makende handelaren, aansprakelijk te stellen zou de merkhouder twee vliegen in één klap kunnen slaan. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van dit soort platforms?

Marktplaats aansprakelijk?

In de merkenwetgeving is geregeld dat de merkhouder kan optreden tegen ongeautoriseerd “gebruik” van zijn merk. Dat het aanbrengen van een merk op producten en weergave in advertenties onder gebruik valt, is duidelijk. Maar deze handelingen gebeuren door de handelaar zelf, niet de marktplaats.

Eerder al wees het Europese Hof van Justitie (HvJEU) een belangrijk arrest over merkinbreuk en de rol van een marktplaats, destijds Amazon. Is die rol beperkt tot een marktplaats, of verkoopt de marktplaats zelf ook producten aan consumenten?

Volgens het HvJEU veronderstelt “gebruik” van een merk, waartegen je als merkhouder bezwaar kunt maken, een directe of indirecte controle over de handeling; want door die controle kun je ook besluiten om het gebruik te staken of bijvoorbeeld een gerechtelijk verbod na te leven. Daarnaast betekent “gebruik” óók dat het om eigen commerciële communicatie moet gaan (anders dan bijvoorbeeld de aanbieder van advertentiediensten, die géén controle heeft over wat zijn adverteerders doen).

Bij marktplaatsen waarbij zowel de beheerder als retailers producten aanbieden valt het onderscheid door de consument niet altijd makkelijk te maken; als de consument, door de presentatie van de website, de indruk kan krijgen dat het de marktplaats zelf is die de inbreuk makende producten verkoopt, valt die inbreuk ook de marktplaats aan te rekenen en is die dus ook aansprakelijk.

Fruugo zelf ook gebruiker van merken?

In deze zaak van Fruugo ging het om merken van Audi en Volkswagen; daarop werd inbreuk gemaakt door handelaren in (namaak) auto-artikelen, die werden aangeboden en verkocht via Fruugo.

Fruugo zelf verkoopt geen producten via haar marktplaats; het zijn enkel de derden-handelaars die dit platform gebruiken en die dus de (inbreuk makende) producten aanbieden. De handelaar die Fruugo’s marktplaats gebruikt, bepaalt zelf volledig de inhoud van de productbeschrijving en advertentietekst (en de bijbehorende foto’s), daarover heeft Fruugo geen zeggenschap en dus ook niet over het gebruik van merken daarin.

Daarnaast kan de Fruugo-handelaar ook advertentiecampagnes van Fruugo inzetten die (automatisch) via Google lopen. De adverteerder uploadt wederom zelf, zonder bemoeienis van Fruugo, de bijbehorende teksten en foto’s. Dus ook hier weer heeft Fruugo zelf geen invloed op de inhoud van een advertentie. Daarmee heeft Fruugo dus ook geen aansprakelijkheid wanneer via haar platform namaakproducten worden verkocht.

Geen merkinbreuk voor de marktplaats

Kortom: Fruugo heeft in feite geen zeggenschap over het gebruik van andermans merken op haar marktplaats door handelaren. Om die reden oordeelt de rechtbank dat Fruugo, die sec een marktplaats runt, niets te verwijten valt. Dit betekent dus ook dat Audi en Volkswagen zich maar tot de individuele verkopers moeten wenden, ook al gaat het hier om namaakproducten. Niet echt efficiënt voor de merkhouder.

Ongetwijfeld zal er nog meer rechtspraak volgen over de rol van marktplaatsen en merkrechten. Wil je meer weten over bescherming van jouw merk? Of ben je aangesproken door de merkhouder wegens merkinbreuk? Ik help je graag verder.